Invitational Conference Onderzoeksagenda Ambulancezorg


Op 22 november jl. organiseerde Ambulancezorg Nederland (AZN) samen met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) de inviational conference ‘Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2013-2017’ in de Domus Medica te Utrecht. Ongeveer 50 deelnemers uit zowel de ambulancezorg als daarbuiten namen aan deze bijeenkomst deel en leverden daarmee belangrijke input aan de verdere ontwikkeling van de onderzoeksagenda voor de Nederlandse Ambulancezorg.
 

Waarom een onderzoeksagenda?
In de Nederlandse ambulancezorg is weinig wetenschappelijk bewijs voor (be)handelingen die verricht worden. Daarom heeft de sector ambulancezorg het initiatief genomen om een onderzoeksagenda te ontwikkelen. Veel onderzoeksresultaten die als basis van ambulancezorg dienen, zijn in de tweede lijn verkregen of zijn afkomstig uit het buitenland (met een totaal ander systeem van acute prehospitale zorg). Daarnaast wordt ook vaak onderzoek in de ambulancezorg uitgevoerd in opdracht van medisch specialisten (cardiologen, traumatologen, neurologen).

 
Professor Vierhout, dagvoorzitter
Professor Vierhout, voorzitter van de Regieraad Kwaliteit van zorg en de Raad voor de Ambulancezorg, was dagvoorzitter op de Invitational Conference. Vierhout benadrukte het belang van het ontwikkelen van een onderzoeksagenda, waarin kennis over ‘goede zorg’ vanuit verschillende perspectieven wordt samengebracht ten gunste van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg.

Fase 1: Literatuuronderzoek
Pierre van Grunsven, medisch manager ambulancezorg bij de RAV Gelderland-Zuid en namens de NVMMA betrokken bij het project, gaf een korte toelichting op de achtergrond van het project en de eerste fase; het literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door studenten onder begeleiding van Van Grunsven. De thema’s die uit deze fase naar voren zijn gekomen, vormden de basis voor fase 2, de enquête.Fase 2: Enquête
Henk Poppen, docent Verpleegkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en lid van de kenniskring Acute Intensieve Zorg, gaf een nadere toelichting op de enquête en de eerste resultaten. Ruim 200 mensen uit de ambulancesector, waarvan 75% uit het primaire proces, hebben de enquête ingevuld. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. De respondenten konden aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden als het gaat om onderzoek.

Wensen en ideeen ophalen tijdens workshops
Onder leiding van de heren Van Grunsven en Poppen brachten de deelnemers in twee rondes op interactieve wijze hun ideeën en wensen met betrekking tot onderzoek in. Dit leverde boeiende discussies op over waar de prioriteiten zouden moeten liggen als het gaat om onderzoek.

Eerste stap richting onderzoeksagenda een feit
Na een terugkoppeling van de workshops sloot professor Vierhout af met de conclusie dat de eerste stap richting een onderzoeksagenda is gezet. Er bestaat nu een gezamenlijk besef; namelijk dat onderzoek belangrijk is en dat is essentieel voor het vervolg.

Vervolg: terugkoppeling en delphi-ronde
Wat nog volgt is een terugkoppeling van de resultaten uit de enquête en de bijeenkomst, gevolgd door een delphi-ronde. De verwachting is dat de onderzoeksagenda medio 2013 gereed zal zijn.

Meer informatie?
Meer informatie over de onderzoeksagenda? Neem dan contact op met Magreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland; m.hoogeveen@ambulancezorg.nl of bel 038 422 5772.