Ervaringen delen op gebruikersbijeenkomst PAM


De online applicatie voor de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) is ruim een jaar geleden geïntroduceerd door AZN.


Inmiddels zijn 15 ambulancediensten gestart met de uitvoering van de PAM en bijna 400 medewerkers hebben deelgenomen aan de PAM. Om de applicatie te evalueren en om ervaringen te delen organiseerde AZN op 18 oktober jl. een gebruikersbijeenkomst voor arbo-artsen en P&O’ers. De deelnemers hadden goede adviezen om de applicatie te optimaliseren. AZN gaat in overleg met de ontwikkelaar van de applicatie om na te gaan welke aanpassingen te realiseren zijn. Verder wisselden de deelnemers onderling tips en ervaringen uit de praktijk uit. 
Lees nu direct meer informatie over de PAM

Vragen? Neem contact op met Betty van der Roest, programmamanager Ambulancezorg Nederland via b.vanderroest@ambulancezorg.nl of bel 038 422 57 72.