Koppeling LS-DV op huisarts systemen


Met ingang van maart 2013 zal de landelijke server digitale vooraankondiging van AZN middels een landelijke koppeling op Zorgmail (Edifact) patiëntinformatie vanuit ambulancezorg aanbieden voor verwerking in het informatiesysteem van de huisartsen.


Ambulancezorg voorziet huisartsen daarmee van informatie over patiënten die bijvoorbeeld wel behandeld maar niet vervoerd zijn. Ook in gevallen waarin wel (spoed)vervoer plaatsvindt, is het mogelijk om de huisarts, als dossierhouder van de patiënt, te informeren. Naast de koppeling naar huisartsen biedt de oplossing ook de mogelijkheid om informatie vanuit ambulancezorg in een gangbaar formaat door te zetten naar ziekenhuizen. Hiermee vervalt de noodzaak voor ziekenhuizen om een aansluiting te nemen op het acute zorg netwerk van AZN.