Workshop: Triage in de praktijk


Door Marleen Teunis-van Campen en Inge Hanssen van Van Campen Consulting.
 

Van Campen Consulting signaleert vanuit de ervaring met scholing van zowel triagisten, als centralisten dat de centralist vooral goed is in medische kennis en de triagist vooral in het behouden van de communicatie. Dat sluit aan bij de verschillende uitgangspunten van de ambulancezorg (de patiënt is ziek en heeft zorg nodig) en de huisartsenpost (de patiënt is gezond tot het tegendeel is vastgesteld).

Is het noodzakelijk om, ook gezien de overdracht van patiënten naar een andere zorgverlener, met één triage te werken? De meeste workshopdeelnemers vinden van wel. Uiteindelijk hebben de telefonische contacten van meldkamer en huisartsenpost immers hetzelfde doel: zorgen dat de patiënt op de juiste manier wordt geholpen.

Anderzijds zijn centralisten en triagisten niet hetzelfde. Een centralist is goed in logistiek, kan snel opschalen en is gericht op handelen. Een triagist is meer beschouwend en begeleidend. Om die reden verwachten de aanwezigen niet dat beide functies over een aantal jaar ineen zijn geschoven: er wordt wel meer samengewerkt maar voor één functie lopen de vereiste competenties teveel uiteen.