Workshop: Inzet ambulanceverpleegkundigen door huisartsen


Door Iddo de Ruiter, medisch manager Primair Huisartsenposten, en Nico Dontje, ambulanceverpleegkundige RAVU.
 

Samenwerking moet op de werkvloer gebeuren. Om die reden voeren in de regio Woerden/Leidsche Rijn twee solo-ambulanceverpleegkundigen op verzoek van de huisarts visites uit, zonder tussenkomst van de triagist of de centralist.

Zowel de post als de RAV profiteren: verminderde werkdruk voor de huisarts en meer afwisseling voor de ambulanceverpleegkundige. Daarnaast wordt de beschikbare capaciteit in de avond en nacht beter benut en het aanrijden van meerdere hulpverleners bij één patiënt (deels) voorkomen.

Bovendien leert men elkaars werk en competenties kennen, wat minstens zo belangrijk is als het spreken van elkaars taal qua SBAR en SOEP. Zo kiest Dontje nu vaker voor huisartszorg in plaats van de eerste hulp.

Anderzijds zegt De Ruiter te leren van de geprotocolleerde manier waarop ambulanceverpleegkundigen te werk gaan. Het experiment is een eerste stap op weg naar een officiële pilot waarin bepaalde zaken goed onderzocht worden en mogelijk naar een samenwerking op meldkamerniveau.

De presentatie riep veel herkenning op en vragen naar verantwoordelijkheden, scholing, financiën, verslaglegging en organisatie.