Workshop: HAP+RAV en ontwikkelingen meldkamer


Door Dite Husselman, directie Medrie en Piet Huizinga, directeur RAV IJsselland.
 

De Zwolse samenwerkingspartners bepleiten één gezamenlijke telefonische opvang voor huisartsenposten en ambulancezorg in de vorm van een Regionaal Coördinatiecentrum Zorg. Ook de thuiszorg en de GGZ zouden hier deel vanuit kunnen maken.

Zo wordt voorkomen dat onnodig ambulances rijden waar een visite van de huisarts kan volstaan. Bovendien biedt coördinatie een oplossing voor de huidige situatie waarin er ’s nachts veel beschikbaarheid is en weinig zorgvraag. Zwolle werpt zich graag op als pilot voor het intensiveren van de samenwerking rond telefonische opvang van zorgvragen.

Een pilot geeft ook zicht op de businesscase en de besparingsmogelijkheden. Het is zaak nu een stap te maken om te voorkomen dat er een 'grijze meldkamer' van politie, brandweer en zorg ontstaat. De RAV heeft liever een huisarts dan een politieagent als baas.