Workshop: SBAR methode


Door Marco Kuiters, Martine Schouten en Ron Brendel, docenten bij Medisch Training en Simulatie Center (METS) 
 

Overdrachtsmomenten behoren tot de meest risicovolle momenten in het zorgverleningsproces van huisartsenpost en ambulancezorg. Ondermeer verstoringen en afleiding, verschil in beschikbare tijd, verschil in complexiteit, verschil in werkdruk, het doorgeven van irrelevante of foute informatie zijn daar debet aan.

Ook het niet dezelfde taal spreken is een relevante factor. Hoewel de verschillende methodieken die in de praktijk worden gehanteerd (SOEP, MIST*) qua opzet en doel vergelijkbaar zijn, besteedt SBAR veel aandacht aan een heldere overdracht van de ene zorgverlener aan de andere.

SBAR staat voor: Situation (situatie), Background (achtergrond), Assessment (beoordeling) en Recommendation (aanbeveling). Vooral de R is essentieel: de overdragende partij formuleert helder wat hij of zij van de ontvangende partij verwacht. Het gebruik van de SBAR meer is dan het hanteren van een communicatietool; het vraagt ook om een samenwerkingsgerichte attitude. * SOEP = Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan; MIST = Mechanism
of injury, Injuries found and suspected Signs, Treatment given.