Workshop: Wie rijdt er wanneer?


Door Pierre van Grunsven, medisch manager RAV Gelderland-Zuid en Paul Giessen, huisarts en onderzoeker bij IQ Healthcare UMC st Radboud Nijmegen.
 
Als het gaat om visie, zorgkenmerken en zorginzet bestaan er verschillen tussen huisartsenposten en ambulancezorg. Zo laten de landelijke cijfers zien dat er in 10% van de meldingen bij de huisartsenpost sprake is van een U1 (A1) of U2 ( A2); bij de meldkamer ambulancezorg is dat 68%.

Uit onderzoek van RAV Gelderland-Zuid en IQ-Healthcare blijkt er in 1/3 (huisartsenpost) en 2/3 (ambulancezorg) van de A1-meldingen sprake te zijn van overtriage. Ondertriage vond plaats bij 17% (huisartsenpost) en 11% (ambulancezorg) van de A2-meldingen.

Mogelijke verklaringen zijn volgens de workshopdeelnemers te vinden in de verwerkingstijd op de meldkamer, onduidelijke meldingen, enzovoort. Verdere verbetering is mogelijk door bijvoorbeeld (gezamenlijke) training, betere onderlinge afstemming en samenwerkingsafspraken over wie wanneer wordt ingezet.

De onderzoekers bepleitten nader onderzoek naar de mogelijke scenario's voor samenwerking: de ambulance rijdt alle U1 van de huisartsenpost, de huisartsenpost rijdt een deel van de U1 zelf of er vindt altijd afstemming plaats tussen MKA en HAP bij U1- en 112-meldingen.