Beleidsagenda HAP-RAV


Het gaat, aldus VHN-directeur Hansmaarten Bolle, niet alleen om het beteugelen van toenemende zorgkosten, maar vooral over de vraag of patiënten de juiste zorg krijgen. Samenwerking is daarbij cruciaal.
 

Professionals moeten in staat zijn met vakgenoten in een ander segment dezelfde taal te spreken.

Bolle: 'Verantwoordelijkheden niet afschuiven, maar delen.' Met enkele landelijke spelregels moet de samenwerking regionaal zijn beslag krijgen.

In de beleidsagenda 2013-2014 spreken VHN en AZN af een kwaliteitskader te ontwikkelen dat ingaat op de triage (één taal), de taakverdeling, de verdeling van verantwoordelijkheden en de uitwisseling van patiënteninformatie. Ook onderzoek maakt deel uit van de beleidsagenda (o.a. naar de kwantiteit en kwaliteit van zelfzorgadviezen)
.

Nadat hij uit handen van VHN-voorzitter Martin Bontje de Beleidsagenda en het Handboek had ontvangen, complimenteerde Leon van Halder, directeur-generaal curatieve zorg (VWS) de aanwezigen met de voortvarendheid waarmee de oproep van VWS in de discussienota 'Goed op Tijd!' is opgepakt. Samenwerking is noodzakelijk om de verwachte toename van het aantal chronische patiënten op te vangen. Ook de aangekondigde herstructurering van de tweede lijn zal leiden tot meer patiënten voor de huisartsenposten en de RAV's.
 


De stip op de horizon van Cilie Alberda (beleidscoördinator VWS)
'Mijn stip op de horizon is dat wat we nu nog ervaren als verschillende domeinen in de acute zorgketen steeds meer in elkaar over gaat vloeien. Heel belangrijk in het samenwerkingsproject vind ik het vaststellen van een gezamenlijk kwaliteitskader.'