Verdeling van verantwoordelijkheden


In de ministeriele beleidsregels van de Tijdelijke wet ambulancezorg is geregeld dat RAV's moeten gaan samenwerken met andere zorgorganisaties, waaronder de huisartsenposten. Het is ondermeer noodzakelijk om stevige afspraken te maken over de overdracht van patiënten (verdeling van verantwoordelijkheden).
 

Aan de hand van vijf waargebeurde casus besprak Arends (advocaat gezondheidsrecht van Dirkzwager Advocaten & Notarissen) met de aanwezigen welke misverstanden en calamiteiten zich in de praktijk kunnen voordoen. Het zijn juist deze incidenten, aldus Arends, die laten zien waar het uiteindelijk om gaat en waar we van kunnen leren. Ook het eindoordeel van de tuchtrechter werd in de discussie betrokken.


Belangrijke aspecten die uit de casus naar voren kwamen waren:

- Zorgverleners houden altijd hun eigen verantwoordelijkheid. 
- Protocollen en samenwerkingsafspraken zijn er niet om zich achter te verschuilen.
- Het is belangrijk om samen de risico's in te schatten.
- Scholing is belangrijk om de afspraken goed te implementeren.
- Niet alleen samenwerking tussen HAP en RAV is belangrijk, ook samenwerking met andere ketenpartners in de eerstelijn is nodig, bijvoorbeeld de GGZ.