Slotbijeenkomst 24 september 2012


Op maandag 24 september 2012 vond de voorlopige slotbijeenkomst plaats van het project. Voorlopig, omdat de samenwerking ook na deze bijeenkomst onverminderd doorgaat.

Zo'n 150 vertegenwoordigers van huisartsenposten en RAV's gaven gehoor aan de uitnodiging.

Het programma omvatte een interactieve presentatie van mr. Luuk Arends, advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen, een toelichting op de enquête en een presentatie van de gezamenlijke beleidsagenda 2013-2014 van VHN en AZN. Leon van Halder, directeur-generaal curatieve zorg (VWS), nam de beleidsagenda en het eerste Handboek Samenwerking HAP+RAV in ontvangst.


Opening door Hans Simons, voorzitter AZN

Niet zozeer de structuurdiscussie over de inrichting van de acute zorg, maar de mate waarin professionals in de regio elkaar weten te vinden (los van de politieke discussie in Den Haag) is doorslaggevend voor een goede en betaalbare zorg.

'Niet voor niets spreken we tegenwoordig vaak over de 'anderhalfde lijn', aldus Simons. Alleen met samenwerking en innovatie kan de toenemende verschuiving van de zorg naar de thuissituatie worden opgevangen. Naast het versterken van de organisatorische en bestuurlijke kracht van de eerstelijn, komt een belangrijk speerpunt te liggen bij de acute zorg.


Het Handboek Samenwerking HAP+RAV en de gezamenlijke beleidsagenda van VHN en AZN, zijn belangrijke stappen op weg naar verdere intensieve samenwerking.


De stip op de horizon van Hans Simons (voorzitter AZN)
'Internationaal gezien verdienen we op dit moment een 7 of een 8, mijn stip op de horizon is om dat naar een 9 te tillen. En dat heeft te maken met samenwerking, een nog betere triage, een nog betere training van professionals en het nog openhartiger bespreken van incidenten.'