Samenwerking HAP-RAV


Eind 2011 zijn Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) samen een project gestart om de samenwerking tussen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) en huisartsenposten te versterken. Directe aanleiding vormde de VWS-discussienota 'Goed op Tijd!' waarin de minister oproept tot overleg en samenwerking.
 

Het project
Als start van het project is met een uitgebreide enquête in kaart gebracht hoe de samenwerking anno 2012 verloopt, welke afspraken er al bestaan en wat daarbij de aandachtspunten zijn. De resultaten van de enquête zijn besproken in een overleg van directeuren van RAV's en huisartsenposten, en vervolgens op een invitational conference met ketenzorgpartners, de Inspectie, zorgverzekeraars, onderzoeksbureaus en VWS. Op basis van deze besprekingen hebben AZN en VHN voor 2013-2014 een gezamenlijk beleidsagenda opgesteld.

Om de samenwerking op regionaal niveau te ondersteunen is het Handboek Samenwerking HAP+RAV samengesteld. Hierin vinden de samenwerkingspartners praktische handreikingen, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden. Ook de resultaten van de enquête en de beleidsagenda  zijn in het Handboek opgenomen. Gelijktijdig met het Handboek is een handzame handreiking verschenen met daarin de inleidingen van het Handboek en een CD waarop de overige documenten uit het Handboek staan.