Nationale Week Patientveiligheid


In het kader van het VMS programma voor de ziekenhuizen is de Nationale Week voor de patiëntveiligheid ingesteld. Deze week vindt plaats van 12 tot en met 16 november 2012.
 

In het kader van deze week worden door de ziekenhuizen en op landelijk niveau diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er een landelijk congres, wordt een veiligheidsprijs uitgereikt en vinden in ziekenhuizen themabijenkomsten, congressen en informatiemarkten plaats. Ook de Nationale Meldweek vond voorgaande jaren gedurende deze week plaats.
 

Het doel van deze week is om het thema patientveiligheid extra onder de aandacht te brengen. Vanuit het landelijk programma patientveiligheid ambulancezorg is vorig jaar deelgenomen aan de meldweek. Ook dit jaar zal vanuit het programma ambulancezorg aandacht besteed worden aan de nationale week patientveiligheid.

Voor meer informatie over het VMS-programma: www.vmszorg.nl