Voortgang programma patientveiligheid


Het Programma Patientveiligheid loopt inmiddels ruim anderhalf jaar. Projectleider Margreet Hoogeveen: “Regio’s zijn hard aan de slag om met hun eigen mensen het één en ander op poten te krijgen. Om patiëntveiligheid binnen hun organisatie handen en voeten te geven. Dat is het proces dat je met elkaar moet doorlopen. Vanuit het landelijk niveau ondersteunen we. Door concrete instrumenten te bieden, maar ook door betrokkenen in gesprek te laten gaan om van elkaar te kunnen leren.
 

Zo kwamen op woensdag 26 september kwaliteitsfunctionarissen en directeuren bij elkaar. Om te praten over hun rollen. Ze moeten samen een deal sluiten. De één trekt de kar, de ander moet het vuurtje aansteken. Hoe ga je die klus samen klaren?”
 

Als directeur moet je je mensen gunnen dat ze veilig kunnen werken; als er iets fout gaat is er toch vaak sprake van dubbel leed dat van de patient, maar ook dat van de medewerker
 

Recent is er een quick scan gedaan om te kijken waar RAV's staan. Die scan is nadrukkelijk bedoeld om een totaalbeeld te krijgen. Waar staan we als het gaat om het realiseren van de gemaakte bestuurlijke afspraken? “Iedereen zit eigenlijk in het midden. Op onderdelen is er variatie (rood, oranje, groen); de ene organisatie is bijvoorbeeld in beleidsmatig opzicht verder terwijl een andere het veilig incident melden al heeft geconcretiseerd. Dat klopt heel erg met de fase waarin het programma nu zit. Dit jaar willen we de boel in de steigers hebben staan.


Extra aandacht is er de komende tijd voor patiëntveiligheid in relatie tot verschillende categorieën patiënten. Belangrijk is daarbij om ook met ketenpartners in gesprek te raken. Een concreet voorbeeld daarvan is de workshop "Samenwerking Hap+RAV" over risico-analyse voor professionals werkzaam bij RAV's en Huisartsenposten, die tijdens de informatiebijeenkomst op 24 september werd gegeven.