Samenwerking HAP-RAV


De zorg staat onder druk door stijgende kosten en toename van de zorgvraag. Partners in de zorg staan samen voor de opdracht de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg overeind te houden. Dat geldt ook voor de acute zorg.  De patiënt staat daarbij centraal. Patiënten mogen verwachten dat ze altijd de juiste zorg krijgen, waar ze ook met hun acute zorgvraag komen. Ambulancezorg Nederland en InEen (voorheen Vereniging Huisartsenposten Nederland, VHN) zijn al een aantal jaren op weg om de samenwerking HAP en RAV verder te verbeteren. Dit heeft onder andere in geresulteerd in een handboek voor huisartsenposten en RAV’s en een gezamenlijke beleidsagenda.

Samenwerkingskader HAP+RAV

In de beleidsagenda HAP+RAV is een aantal ambities uitgesproken rondom gezamenlijk onderzoek, experimenten en het ontwikkelen van een kwaliteitskader. In 2015 zijn AZN en InEen, aan de slag gegaan om de ambities uit de gezamenlijke agenda concreet handen en voeten te geven. Een van de resultaten is het ‘Samenwerkingskader HAP+RAV’. Het samenwerkingskader is een handvat voor het vastleggen, onderhouden en verbeteren van samenwerkingsafspraken tussen huisartsenposten en Regionale Ambulancezorg Voorzieningen (RAV). Het uitgangspunt van de samenwerking is altijd de zorgvraag van de patiënt. Doel is de zorg voor de patiënt met een acute zorgvraag zo te organiseren dat de zorgvraag optimaal wordt beantwoord. Gezamenlijke kernwaarden, maar ook het juridisch kader vormen daarbij de randvoorwaarden.

Zorg in ontwikkeling

De (acute) zorg is volop in ontwikkeling, en zo ook de samenwerking tussen RAV en HAP. De voorbeelden die in de bijlage van het samenwerkingskader worden genoemd zijn slechts een greep uit tal van nieuwe samenwerkingsafspraken en –initiatieven. AZN en InEen hebben afgesproken de ontwikkelingen binnen het veld regelmatig met elkaar te bespreken en het kader het op basis van nieuwe ontwikkelingen en/of gesignaleerde knelpunten aan te passen. Nieuwe voorbeelden van samenwerking en andere ontwikkelingen zullen met het veld worden gedeeld via de websites van AZN en InEen.

Vervolg

Ook op de andere onderwerpen uit de beleidsagenda HAP+RAV zullen Ambulancezorg Nederland en InEen gezamenlijk initiatieven nemen. Onder andere op het doen van onderzoek, de uitwisseling van inhoudelijke kennis tussen medisch managers ambulancezorg en medisch managers huisartsenposten en het inrichten van een aantal pilots, zogenaamde ‘springplankprojecten’. Met de Springplankprojecten willen AZN en InEen de samenwerking nog een stap verder brengen. Het centrale thema binnen de projecten is ‘Zorgcoördinatie’, Voor meer informatie zie de de startnotitie 'Samenwerken aan Zorgcoördinatie, Springplankprojecten HAP+RAV'(april 2017).

Meer informatie

Voor meer informatie over ‘samenwerking HAP+RAV’ kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl