Succesvolle bijeenkomst ‘Samenwerking HAP+RAV’


Op 24 september 2012 waren ruim 150 mensen in de Domus Medica aanwezig op de informatiebijeenkomst ‘Samenwerking HAP+RAV’. Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) organiseerden deze bijeenkomst ter afsluiting van het project ‘Samenwerking HAP+RAV’. Met dit project, dat met subsidie van het ministerie van VWS werd uitgevoerd, willen AZN en de VHN de samenwerking tussen huisartsenposten en RAV’s verbeteren.


 

Presentaties
Onder leiding van dagvoorzitter Hans Simons startte de bijeenkomst met een aantal plenaire presentaties. Mr. dr. Luuk Arends, advocaat op de sectie gezondheidsrecht bij  Dirkzwager advocaten en notarissen trapte de informatiebijeenkomst af met een presentatie over verantwoordelijkheidsverdeling. In de acute zorg, waarbij in de regel meerdere zorgverleners betrokken zijn en vaak sprake is van overdrachtsmomenten, is het vraagstuk van de verantwoordelijkheid heel belangrijk. Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN en Christel van Vught, Coördinator VHN namen het stokje over en gaven de aanwezigen een toelichting op het project ‘samenwerking HAP+RAV’ en de resultaten van de enquête.


Beleidsagenda 2013-2014
De informatiebijeenkomst rondt het project af, maar is geenszins een afsluiting van de samenwerking. Het project ‘Samenwerking HAP+SEH’ heeft veel aanknopingspunten voor verbetering opgeleverd. De afspraken om de verbeteringen uit te voeren hebben AZN en VHN vastgelegd in hun ‘Beleidsagenda 2013-2014’. Hansmaarten Bolle, directeur VHN ging hier in zijn presentatie dieper op in.  De voorzitters van VHN en AZN, Martin Bontje en Hans Simons overhandigden hierna de beleidsagenda aan Leon van Halder, directeur-generaal curatieve zorg van  VWS. Leon van Halder nam de afspraken in ontvangst met de woorden: “Hartelijk dank, ik ga jullie er aan houden.”


Handboek en handreiking
De heer Van Halder mocht ook het eerste handboek en de eerste handreiking Samenwerking HAP+RAV in ontvangst nemen. Het handboek en de handreiking werden opgesteld om huisartsenposten en RAV’s informatie te geven, waarmee zij hun samenwerking verder invulling kunnen geven. Het handboek is bestemd voor de directies van de huisartsenposten. De handreiking is ontwikkeld voor directeuren van de RAV’s. Binnenkort worden de handboeken en handreikingen per post verspreid onder de directeuren huisartsenposten, directeuren RAV’s en ketenpartners. De documenten zijn over enige tijd ook digitaal verkrijgbaar op de websites van VHN en AZN.


Parallelsessies
De deelnemers aan de informatiebijeenkomst konden twee parallelsessies volgen. In deze sessies werden ervaringen rondom samenwerking en praktische oplossingen om de samenwerking te verbeteren uitgewisseld. Rolverdeling bij de zorgverlening ter plaatse, triage, ontwikkelingen in de meldkamer, inzet van ambulanceverpleegkundigen door huisartsen, heldere communicatie bij overdracht en patiëntveiligheid waren thema’s die in deze sessies aan bod kwamen.

Meer weten?
Binnenkort wordt uitgebreid verslag gedaan over de informatiebijeenkomst in de 3e editie van de digitale Special ‘Samenwerking HAP+RAV’. Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met:
• AZN: Margreet Hoogeveen (038 422 5772)
• VHN: Christel van Vugt (030 282 37 88)