Enquete Onderzoeksagenda ambulancezorg van start


Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en V&VN Ambulancezorg werken samen aan de ontwikkeling van een onderzoeksagenda voor de Nederlandse ambulancezorg 2013-2017. Onderdeel van dit project is het uitvoeren van een enquête. Iedereen die binnen de ambulancezorg werkzaam is en geïnteresseerd in onderzoek, wordt van harte uitgenodigd deze enquête in te vullen.
 

Literatuuronderzoek
Het project ‘Onderzoeksagenda Nederlandse Ambulancezorg’ is begin dit jaar gestart met een literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd door HBO-V studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), onder supervisie van Pierre Van Grunsven (MMA Gelderland-Zuid). Het resultaat is een overzicht van onderzoek binnen/over de ambulancezorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Enquête
Deze inventarisatie vormt input voor fase 2 die bestaat uit een enquête onder een zo breed mogelijke groep mensen die betrokken is bij de Nederlandse ambulancezorg.

Wat is het doel van de enquête?
Het doel van de enquête is helder krijgen aan welk onderzoek binnen de Nederlandse ambulancezorg behoefte is.

Voor wie is de enquête bedoeld?
Iedereen die binnen de ambulancezorg werkzaam is en geïnteresseerd is in onderzoek wordt uitgenodigd om de enquête in te vullen: ambulancehulpverleners, centralisten, medisch managers, opleidingscoördinatoren, beleidsmedewerkers, managers en directeuren.

Waar vind ik de enquête?
Klik hier voor de enquête.

Deadline invullen: 16 oktober
U kunt de enquête invullen tot en met 16 oktober a.s.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten worden verwerkt door onderzoekers van de HAN.

Invitational Conference op 22 november a.s.
De resultaten van de enquête worden besproken tijdens de Invitational Conference die op 22 november a.s. plaatsvindt. De invitational conference is bedoeld voor mensen uit de ambulancezorg, maar ook voor ketenpartners, onderzoeksinstituten en andere stakeholders. Mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de invitational conference kunnen dit in de enquête aangeven.

Vragen?
Klik hier voor meer informatie, of neem contact op met:
• Pierre van Grunsven, pierre.van.grunsven@vrgz.nl
• Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl
• Ina Bolt, i.bolt@venvn.nl