Agressie & geweld


De ambulancesector vindt het belangrijk om zorgverleners een veilige werkplek te bieden en te beschermen als ze te maken krijgen met agressie en geweld. Daarom organiseerde Ambulancezorg Nederland op 27 september jl. voor het middenkader een themabijeenkomst over het omgaan met agressie en geweld tegen hulpverleners en de (on)mogelijkheden rondom anonieme aangifte. Circa 20 belangstellenden namen deel aan deze bijeenkomst. 


Sociaal veiligheidsbeleid
Ewoud Remmelts, zelfstandig adviseur, en Joost Spijker, directeur bij Talent en Result,  verzorgden de eerste presentatie. Zij gingen in op sociaal veiligheidsbeleid. Op interactieve wijze werd onder andere aandacht besteed aan wat van een leidinggevende gevraagd wordt als er incidenten plaatsvinden.

Anoniem aangifte doen, state of the art
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst stond het thema anonieme aangifte centraal. Juriste Gisela Mohanlal, senior beleidsadviseur Programma Veilige Publieke Taak (ministerie van BZK), verzorgde een presentatie over de (on)mogelijkheden rondom anonieme aangifte en de recente ontwikkelingen op dit gebied.

Over agressie en geweld
Klik hier voor meer informatie over het beleid rondom agressie en geweld binnen de ambulancesector

Over de AZN-themabijeenkomsten voor het middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Doelstelling van deze reeks van bijeenkomsten is enerzijds het aanreiken van relevante informatie en anderzijds het middenmanagement een ontmoetingsmogelijkheid te geven om de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren.

Presentaties