Terugblik bijeenkomst ‘Veilig Incidenten Melden’


Incidenten melden is een belangrijke bron om veiliger te werken. Ambulancezorg Nederland organiseerde daarom op 28 juni jl. een themabijeenkomst over het veilig melden van incidenten. Doelgroep van  de bijeenkomst was het middenmanagement in de ambulancesector. Ruim 30 belangstellenden waren aanwezig.

 
Een veilige meldcultuur creeren
Marieke de Boer, hoofd van het Centrum Patiëntveiligheid Isala en programmaleider van het Veiligheidsprogramma Isala, vertelde de aanwezigen alles over het belang van een veilige meldcultuur. Een middenmanager van RAV IJsselland illustreerde e.e.a. door een voorbeeld te geven uit eigen praktijk.

Hoe ga je om met een (ernstig) incident
Annemarie van Rhijn, MIP-functionaris bij de Isalaklinieken en trainer bij het centrum Patientveiligheid, lichtte de procedure ‘hoe om te gaan met een (ernstig) incident' toe. Uit de zaal kwamen vragen en de deelnemers haalden voorbeelden aan uit de praktijk.

Meer informatie over patiëntveiligheid
Meer informatie over patiëntveiligheid binnen de ambulancesector vindt u op de website van Ambulancezorg Nederland. Ook kunt u terecht op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement

Ambulancezorg Nederland organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met de themabijeenkomsten wil AZN de middenmanagers relevante informatie aanreiken en hen tevens een platform geven waar zij kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.