Ambulances in-zicht 2011


De afgelopen maanden heeft de redactiecommissie hard gewerkt aan de zesde editie van 'Ambulances in-zicht' 2011. Het Algemeen Bestuur van Ambulancezorg Nederland heeft in mei het sectorrapport definitief vastgesteld. Op dit moment ligt het rapport bij de drukker.


Inhoud rapport
In het rapport is aandacht voor actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de ambulancesector, zoals het beleid rond acute zorg van het ministerie van VWS en de ontwikkelingen rond de meldkamer van de toekomst. Uiteraard ontbreekt de voortgang in de ambulancewetgeving evenmin.

Vele thema's waaronder de formatie binnen de AZ
In het rapport ligt de nadruk op cijfers. Er is sprake van een toename van het aantal inzetten en een verbetering van de prestaties. Naast vele andere thema's brengt het rapport ook de formatie binnen de ambulancesector gedetailleerd in beeld.

Landelijke totalen & cijfers individuele regio's
Zoals u gewend bent geeft het rapport inzicht in de landelijke totalen en gemiddelden, maar brengt het ook de cijfers van de individuele regio's in beeld.

Eind juli verspreiding rapport
Eind juli wordt het rapport per post verspreid. Tevens kunt u het rapport tegen die tijd downloaden van de website van Ambulancezorg Nederland.