C2000 Verbindingsschema van AZN ook in de praktijk succesvol


Landelijk verbindingsschema positief bevonden tijdens Holland Venetië schaatstocht 
Tijdens de Holland Venetië schaatstocht in de kop van Overijssel is door de RAV IJsselland een forse inzet voorbereid, gebaseerd op het aantal ijs-incidenten in de voorgaande schaatsweek. Op 12 februari 2012 zijn acht ambulances – waarvan één bijstandsambulance-, drie OvD-G-en, een CGV op de meldkamer en een A-CGV in het veld ingezet. Het landelijk verbindingsschema nr. 7 is gehanteerd als geldend verbindingsschema. Het gebruik van dit schema, zoals in 2010 vastgesteld door de besturen van AZN en GHOR Nederland, is geëvalueerd en zeer positief bevonden. In de 2e bijstandsgroep hebben de OvD-G-en elkaar steeds goed en ongestoord kunnen bereiken, terwijl ook voortdurend een goede afstemming met de aanwezige eenheden plaats heeft kunnen vinden. Ook het gebruik van de 3e bijstandsgroep voor contact tussen CGV en A-CGV heeft zeer goed gefunctioneerd, net als het koppelen van de ambulancegespreksgroepen aan één incident gespreksgroep.

Effecten van aandacht voor etherdiscipline duidelijk merkbaar tijdens 'Tunnel Tumult'
Op zaterdag 21 april vond in de ochtend een grote multidisciplinaire oefening plaats in de recent aangelegde Drontermeertunnel, die in een spoorverbinding tussen Overijssel en Flevoland voorziet. Toepasselijk heette de oefening dan ook ‘Tunnel Tumult’. De beide tunneluiteinden liggen elk in een verschillende veiligheidsregio. Tijdens de oefening was sprake van één ongeval, maar met als gevolg daarvan incidenten aan beide zijden van de tunnel. In beide regio’s was dan ook sprake van een COPI en de regio IJsselland leverde een bijstands-GNK aan Flevoland. In beide regio’s werd gewerkt met een RMG-gespreksgroep voor de multidisciplinaire communicatie. Dit heeft goed gefunctioneerd. De effecten van aandacht voor etherdiscipline waren zeer positief en goed merkbaar. Alleen functionele berichten werden via C2000 verzonden, al het overige fysiek. Dit maakte een ongestoorde aansturing door de OvD-G-en mogelijk, waarvan er drie ter plaatse waren. In de tunnel zelf is een SCL-installatie aangebracht, die goed gefunctioneerd heeft. Binnenkomende gesprekken zijn als opvallend duidelijk en ‘krachtig’ ervaren op de portofoons.

Koppelen via landelijk verbindingsschema AZN tijdens treinongeval A'dam verliep soepel
Nadat ’s morgens een uitgebreid treinongeval geoefend werd in de regio Flevoland, vond er ’s middags een daadwerkelijk treinongeval plaats in Amsterdam. Op de meldkamer ambulancezorg Amsterdam-Amstelland waren op dat moment 5 centralisten actief die direct gingen opschalen. Er zijn o.a. eenheden ingezet uit Kennemerland, Noord-Holland noord, Flevoland, Hollands-Midden, Utrecht en Gooi- en Vechtstreek. Ook op de meldkamer is opgeschaald en o.a. de verbindings/C2000 expert is naar de meldkamer gekomen om de communicatie te ondersteunen. Alle Amsterdamse eenheden, inclusief OvD-G, GNK en MMT zijn conform het landelijk schema van AZN gekoppeld. Dit koppelen is zeer soepel verlopen. De bijstandseenheden hebben zich over het algemeen ingemeld op AAM-EXT-INM en zijn daarna doorverwezen naar AAM-BIJST-01. Wel werd geconcludeerd dat het schakelen naar de bijstandsgroep minder vloeiend verloopt. Dit is een aandachtspunt voor het opleiden & oefenen.