Leiderschap, niet alleen gebonden aan bestuurders


Jan Pierik, directeur van Ambulance Amsterdam, geeft aan dat hij veel herkende uit de bijdrage van John Prooi. “Hij geeft in feite aan wat er nodig is als je iets in een organisatie wilt veranderen, als er echt een verschuiving nodig is. Dat betekent dat iedereen anders moet gaan kijken. Maar vooral ook dat de verandering verankerd moet zijn in de lijn. Want in die lijn zitten -van hoog tot laag- de dragers van het gedachtegoed van de organisatie. Zij moeten goed leiderschap tonen.

Leiderschap is niet alleen gebonden aan bestuurders; iedereen moet op z’n eigen gebied leiding durven nemen
 
In onze sector is er een sterke focus op de verantwoordelijkheid van de mensen die dagelijks ambulancezorg bieden. Dat is op zich terecht. Maar tegelijkertijd ben je er niet met een goed toegerust ambulanceteam dat doet wat het moet doen. Ook in de rest van de organisatie moet het thema patiëntveiligheid letterlijk voorop gesteld worden. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de agenda van het  MT. Als patiëntveiligheid prioriteit heeft komen vanzelf de overige zaken die aanpak behoeven aan de orde.  Een organisatie die niet op orde is kan niet patientveilig zijn.

Patiëntveiligheid heeft volgens de Amsterdamse bestuurder excellente spelers nodig, organisaties die het heel goed voor elkaar hebben. Dat geldt voor elke sector, ondanks het feit dat de concrete invulling kan verschillen. Het geprotocolleerd werken  in de ambulancezorg  is een goede basis voor ‘de landing’ van het thema patiëntveiligheid. En omdat patientveiligheid raakt aan de basis-drive van medewerkers in de gezondheidszorg helpt het bij het gestructureerd werken en bij het op orde brengen van de organisatie. Je doet het immers voor de patient.

“Goed werken is veilig werken. Anders is er iets mis. De mensen die in onze sector werken gaan voor hun patiënten en zijn dus zeer bereid om te werken aan de verbetering van hun veiligheid. Dat vraagt om een verdere verinnerlijking binnen de sector. Daarbij gaat het onder andere om het nieuwe HKZ-certificaat inclusief veiligheidsmanagementsysteem. Maar vooral is de bevlogenheid nodig van een flink aantal mensen. En dan is het nog een hele klus”, aldus Jan Pierik.