Het perspectief van de MMA


Pierre van Grunsven, medisch manager ambulancezorg  (MMA) bij de RAV Gelderland-Zuid: “In onze regio wordt dit jaar de Toolkit Patiëntveiligheid geïmplementeerd. De beleidsmedewerker kwaliteit fungeert als projectleider. Veilig Incident Melden (VIM) spreekt voor onze medewerkers het meest tot de verbeelding. Zij moeten iets bespreekbaar kunnen maken zonder dat er meteen gekeken wordt naar de schuldvraag.

We starten het traject rond patiëntveiligheid binnen onze RAV met een kick off-bijeenkomst in september gedurende 2 dagen, zodat zoveel mogelijk collega's het mee kunnen maken. Tijdens die bijeenkomst komt ook de cultuur van de organisatie in beeld. En daarbij helpt het om vergelijkingen te maken. Met een team van bergbeklimmers bijvoorbeeld die voor hun veiligheid heel erg afhankelijk zijn van elkaar. Maar ook met de luchtvaart. Piloten leven met check en dubbelcheck.

MMA
Ik heb als MMA geen bijzondere positie als het gaat om patiëntveiligheid. Ik voel me betrokken bij alle facetten. VIM, de cultuur van de organisatie, de risico-inventarisatie, maar ook patiëntenparticipatie. Samen met mijn collega’s werk ik bijvoorbeeld aan het verzamelen van casuïstiek naar aanleiding van meldingen. Kapotte materialen, niet welkom zijn op de SEH, problemen met systemen en het verwisselen van medicatie. Alles komt voorbij. En iedereen kan, vanuit z’n eigen positie, een bijdrage leveren aan het voorkomen daarvan”.

Meldweek
Van Grunsven vertelt dat er tijdens de meldweek van eind vorig jaar inderdaad weinig meldingen vanuit de ambulancezorg binnen zijn gekomen. Het feit dat het Programma Patiëntveiligheid nu in de praktijk loopt en er dus over het onderwerp gepraat wordt, heeft volgens hem al effect. Ook de toolkit draagt daaraan bij. “Ik bezoek de teams binnen onze organisatie en praat dan ook over patiëntveiligheid.

In het eerste half jaar van 2012 zijn er al meer meldingen dan in heel 2011. Ik zie dat ervaringen uit het verleden en vooral het niet transparant zijn van wat er met een casus gebeurt een drempel opwerpen. Nu moeten we dus zorgen voor snelle en duidelijke antwoorden en die breder, maar uiteraard anoniem, communiceren. Dat doen we nu al met de klachten die ons van buitenaf bereiken en dat helpt!”, aldus Pierre van Grunsven.