Stand van zaken patientveiligheid


“Inmiddels wordt er een half jaar gewerkt met de Toolkit Patiëntveiligheid. Concreet betekent dit dat  er aandacht is voor verschillende onderwerpen. Een thema waaraan veel aandacht wordt besteed, is het Veilig Incident Melden (VIM).

Het onderwerp staat onder andere centraal in de themabijeenkomst voor het middenkader op 28 juni. Vanuit het Centrum Patiëntveiligheid Isala leveren Marieke de Boer en Annemarie van Rhijn daar input voor. Maar ook deelt  een manager vanuit een RAV zijn ervaringen rond (de melding van) een ernstig incident.
 

Verder wordt er gewerkt aan een minimale dataset voor VIM. Welke informatie is in elk geval nodig in verband met een melding? Dit is onder andere van belang om op termijn ook leerervaringen rond meldingen te kunnen delen”, aldus programmamanager Margreet Hoogeveen (Ambulancezorg Nederland).
 

In elke nieuwsbrief die tot nu toe over patiëntveiligheid is verschenen komt het belang naar voren van een cultuur waarin het melden van incidenten veilig is. Iedereen in de lijn moet daar een bijdrage aan leveren. Om die reden worden in het kader van het programma verschillende bijeenkomsten rond leiderschap georganiseerd.