Voortgang verbetering C2000


Er is een eerste stap gezet op weg naar uitbreiding van Portogewoon voor centralisten. Concreet betekent dit dat er een -35 minuten durend- programma is ontwikkeld, bestaande uit een film met vragen en interacties.


In groepsverband kijken en discussieren over het programma
Het programma biedt inzicht in het netwerk maar ook informatie over etherdiscipline, het koppelen van de gespreksgroepen en de afhandeling van een noodoproep. De bedoeling is dat er in groepsverband naar gekeken en over gediscussieerd wordt.

 
Voorloper opleidings/ en trainingsprogramma januari 2013
Net als de totale campagne Portogewoon is deze stap richting centralisten bedoeld als voorloper van een opleidings- en trainingsprogramma dat in januari 2013 gaat lopen. Op maandag 23 april is een brief over het centralistenprogramma uitgegaan naar de hoofden meldkamers.

Randapparatuur
Vandaag heeft de werkgroep randapparatuur van het Veiligheidsberaad een laatste redactieslag gehouden voor de conceptversie van het  visiedocument beheer randapparatuur. Dat betekent dat  beschreven is hoe het beheer van randapparatuur efficiënt en functioneel ingericht zou kunnen worden, nu en in de toekomst. Het visiedocument wordt vervolgens aangeboden aan de besturen van brandweer, politie, defensie en ambulancezorg. Daarnaast heeft de werkgroep randapparatuur de conceptversies voor de functioneel technische specificaties van randapparatuur opgeleverd. Ook deze zullen aan de besturen van de kolommen worden aangeboden.