AZN Themabijeenkomst Middenmanagement


Trends en ontwikkelingen op het gebied van professionele weerbaarheid. Hoe gaat het binnen onze sector en wat is je rol als leidinggevende hierbij? Twee onderwerpen die op de AZN themabijeenkomst middenmanagement van 22 maart jl. de revue passeerden.


Het nieuwe jaar is begonnen met veel aandacht voor het onderwerp agressie en de opvang van medewerkers bij traumatische gebeurtenissen; een SIRE-campagne met tv-filmpjes en ‘ambulancetanks’ op bushokjes, onderzoeksrapporten die aangeven dat het niveau van het Bedijfsopvang Team (BOT) wisselend is en er niets gebeurt aan de opvang voor oud-medewerkers, debatten in de Tweede Kamer over professionele weerbaarheid bij de Politie en een wetsvoorstel waarin de nazorg wordt vastgelegd. Vaak roept dit in onze sector reacties op zoals: we hebben onze zaakjes goed op orde, er is veel te veel aandacht voor agressie. Maar hoe gaan we dan wel op een goede manier met dit onderwerp om? Wat gebeurt er precies bij de Politie in het traject Professionele Weerbaarheid waar we als ambulancesector misschien iets van kunnen leren? We hebben welliswaar overal BOT-teams, maar is dit altijd toereikend en wat betekent het voor jou als leidinggevende als één van jouw medewerkers iets traumatisch overkomt? Deze onderwerpen stonden centraal in de bijeenkomst van 22 maart jl. 

Vanuit de ambulancesector waren ongeveer 25 middenmanagers naar de bijeenkomst afgereisd. Sanne van Loon en Peter Paul Lucker waren aanwezig namens Stichting de Basis. De Basis verzorgt dienstverlening aan geüniformeerde sectoren na ingrijpende ervaringen. Hanneke ter Beek deelde als expert vanuit het veld (BOT-lid en ambulanceverpleegkundige bij GGD Flevoland) haar ervaring vanuit de praktijk. Met z’n drieën hebben zij de middenmanagers bijgepraat over trends en ontwikkelingen op dit gebied en gesproken over hoe het gaat in de ambulancepraktijk.

Download hier de presentatie van de Basis voor de AZN themabijeenkomst middenmanagement


Leidinggevende moet zorgdragen voor goede psychosociale zorg medewerkers
Aan de hand van diverse stellingen vonden leuke discussies plaats hoe je als leidinggevende goed met dit onderwerp omgaat richting je eigen medewerkers. Verschillen maar ook overeenkomsten afhankelijk van persoonlijke stijl en opvattingen hoe goed met dit onderwerp om te gaan kwamen naar voren. Iedereen was het standpunt toegedaan dat je als leidinggevende in ieder geval een belangrijke taak hebt om zorg te dragen voor goede psychosociale zorg richting je medewerkers.


Meer informatie?
Neem contact op met Paulien van der Meulen, programmamanager HRP, p.vandermeulen@ambulancezorg.nl