Eerste paal geslagen van C2000 zendmast in Emmer-Compascuum


Donderdag 21 maart jl. was het moment daar. De plaatsing van de eerste mast in het kader van Odin ging van start. Concreet betekende dat het in de grond heien van de eerste paal. Odin heeft tot doel urgente dekkingsproblemen in Nederland op te lossen. Om dit te realiseren worden 67 extra zendmasten geplaatst die 53 dekkingsproblemen verhelpen. In de loop van 2013 is dit afgerond. Om technische redenen worden de masten pas in september 2013 aangezet.


Verwerven grond is een lastig punt
Het verwerven van grond is een lastig punt in het project. Onder meer vanwege het feit dat de bezwaarprocedures van mensen uit de omgeving de nodige tijd vergen. Het ministerie mag -via uitvoeringsorganisatie VtspN- de masten in principe vergunningsvrij bouwen, maar ze handelen in dit traject alsof er toch sprake is van een vergunningsplicht. Dit om richting burgers en bedrijven zo zorgvuldig mogelijk te opereren.


Landelijke gebieden minder capaciteit, stedelijke gebieden meer capaciteit
Naast het bijplaatsen van extra zendmasten zullen in 29 bestaande zendmasten aanpassingen aan de antenne-inrichting plaatsvinden om het bereik te optimaliseren. Tenslotte is een herverdeling van beschikbare capaciteit per zendmast aan de orde. Concreet betekent dit dat er in de landelijke gebieden wat minder capaciteit beschikbaar komt en in de stedelijke gebieden meer.

 
 
Het project verbetering C2000 bestaat uit verschillende onderdelen
 
 • Opleiden & Oefenen (www.portogewoon en opleiding/scholing 2013)
   
 • Odin
   
 • Randapparatuur
   
 • SCL-beleid (binnenhuisdekking)
   
 • LKF (landelijk kader fleetmap)
   
 • Regierol meldkamer