Imago-onderzoek ambulancezorg van start


De sector ambulancezorg wil graag weten hoe burgers aankijken tegen ambulancezorg. Wat is het imago van de zorgverlening vanuit ambulance en meldkamer? Weten burgers bijvoorbeeld dat het hierbij gaat om zeer specialistische zorg en al lang niet meer alleen om vervoer?


Reëel verwachtingspatroon en kennis over ambulancezorg
Daarnaast is van belang dat Nederlanders een reëel verwachtingspatroon hebben als het gaat om ambulancezorg. Mensen moeten bijvoorbeeld weten dat de meldkamercentralist als dat nodig is ook instructies geeft (terwijl de ambulance onderweg is) en dat een patiënt niet altijd meegenomen wordt door het ambulanceteam. Om aan die, met de praktijk kloppende verwachtingen te kunnen werken, is het belangrijk dat vastgesteld wordt wat het kennisniveau van de burger is. Ook dat komt in het onderzoek aan de orde.

Maatschappelijk toegevoegde waarde van de ambulancezorg zichtbaar maken
Een wens van verschillende ambulanceorganisaties is om richting het grote publiek meer te laten zien wat de maatschappelijke toegevoegde waarde is van ambulancezorg. Nu gebeurt dat vooral gekoppeld aan de aanrijtijden. In de voorbereidingen van het onderzoek is geconstateerd dat de ambulancesector nog volop in het proces zit van het operationaliseren van die toegevoegde waarde. Bovendien wordt op dit moment intensief gediscussieerd over positionering. Op dit moment is een onderzoek gericht op het imago van en de kennis over ambulancezorg het meest passend. De resultaten van het imago-onderzoek ambulancezorg zijn eind mei beschikbaar.