Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Special HAP-RAV nr. 3 - oktober 2012

Samenwerking HAP-RAV

Eind 2011 zijn Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) samen een project gestart om de samenwerking tussen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) en...

Lees hele bericht

Slotbijeenkomst 24 september 2012

Op maandag 24 september 2012 vond de voorlopige slotbijeenkomst plaats van het project. Voorlopig, omdat de samenwerking ook na deze bijeenkomst onverminderd doorgaat.Zo'n 150 vertegenwoordigers...

Lees hele bericht

Verdeling van verantwoordelijkheden

In de ministeriele beleidsregels van de Tijdelijke wet ambulancezorg is geregeld dat RAV's moeten gaan samenwerken met andere zorgorganisaties, waaronder de huisartsenposten. Het is ondermeer...

Lees hele bericht

Enquete HAP-RAV

Samenwerking is belangrijk, maar niet altijd makkelijk, stelde Margreet Hoogeveen (AZN) vast in haar toelichting op de enquête die begin 2012 werd gehouden onder huisartsenposten en...

Lees hele bericht

Beleidsagenda HAP-RAV

Het gaat, aldus VHN-directeur Hansmaarten Bolle, niet alleen om het beteugelen van toenemende zorgkosten, maar vooral over de vraag of patiënten de juiste zorg krijgen. Samenwerking is daarbij...

Lees hele bericht

Workshop: Wie rijdt er wanneer?

Door Pierre van Grunsven, medisch manager RAV Gelderland-Zuid en Paul Giessen, huisarts en onderzoeker bij IQ Healthcare UMC st Radboud Nijmegen. Als het gaat om visie, zorgkenmerken en...

Lees hele bericht

Workshop: HAP+RAV en ontwikkelingen meldkamer

Door Dite Husselman, directie Medrie en Piet Huizinga, directeur RAV IJsselland. De Zwolse samenwerkingspartners bepleiten één gezamenlijke telefonische opvang voor...

Lees hele bericht

Workshop: Inzet ambulanceverpleegkundigen door huisartsen

Door Iddo de Ruiter, medisch manager Primair Huisartsenposten, en Nico Dontje, ambulanceverpleegkundige RAVU. Samenwerking moet op de werkvloer gebeuren. Om die reden voeren in de regio...

Lees hele bericht

Workshop: SBAR methode

Door Marco Kuiters, Martine Schouten en Ron Brendel, docenten bij Medisch Training en Simulatie Center (METS)  Overdrachtsmomenten behoren tot de meest risicovolle momenten in het...

Lees hele bericht

Workshop: Triage in de praktijk

Door Marleen Teunis-van Campen en Inge Hanssen van Van Campen Consulting. Van Campen Consulting signaleert vanuit de ervaring met scholing van zowel triagisten, als centralisten dat de...

Lees hele bericht

Workshop: Samenwerken aan patientveiligheid

Door Marieke de Boer, Hoofd Centrum Patiëntveiligheid Isala klinieken.Bij een incident is vaak sprake van de wet van Murphy, er gaan verschillende dingen fout. Er is met andere woorden vaak een...

Lees hele bericht