Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Special HAP-RAV nr. 2 - mei 2012

HAP en RAV's in gesprek met partners

Zo’n 35 mensen namen op woensdag 25 april deel aan de invitational conference, die Ambulancezorg Nederland en de Vereniging Huisartsenposten Nederland organiseerden in het kader van het...

Lees hele bericht

Telefonische toegang tot de zorg

Bij telefonische toegang tot de zorg gaat het erom dat mensen, als zij acute zorg denken nodig te hebben, kunnen bellen naar 112 (MKA) of naar de huisartsenzorg. Patiënten bellen niet...

Lees hele bericht

Zorg voor de patient ter plaatse

Bij zorg voor de patiënt ter plaatse gaat het erom dat hulpverleners van zowel de ambulancezorg als de huisartsenpost bij de mensen thuis zorg verlenen.De huisarts legt visites af. De...

Lees hele bericht

Verantwoordelijkheidsverdeling en informatieuitwisseling

Bij verantwoordelijkheidsverdeling en informatie-uitwisseling zijn de spelregels en wensen vaak wel duidelijk.Maar tegelijkertijd blijkt het in de praktijk lastig om hieraan, in de...

Lees hele bericht

Conclusies

De dagvoorzitter blikt terug en concludeert: “Zowel rond de telefonische toegang tot de zorg als met betrekking tot de zorg ter plaatse is er verbeterpotentieel. Het beter organiseren van...

Lees hele bericht