Patientveiligheid in 2012


“Ik kijk als voorzitter van de projectgroep en als directeur van twee RAV-en naar het Programma Patiëntveiligheid. In mijn eigen organisaties zie ik dingen in beweging komen. Bij Ambulance Oost wordt de toolkit heel concreet benut.
 

Tijdens teamdagen, met alle medewerkers dus, wordt bijvoorbeeld de film bekeken en besproken. Een verpleegkundig specialist in opleiding doet onderzoek naar de cultuur. Medewerkers vullen voordat ze de film zien een vragenlijst in. Die fungeert dus als een nulmeting. Maar ook uitleg over hoe om te gaan met melden is aan de orde.

Bij RAV IJsselland is cultuur ook een belangrijk aandachtspunt. Maar daarnaast wordt ook naar het VIM (Veilig Incident Melden) gekeken. Dat hebben we opnieuw opgepakt. Dat betekent investeren, mensen laten weten dat het belangrijk is en dat er op meldingen gereageerd wordt.
 

Als sector willen we in de loop van 2012 een beeld hebben van hoe het loopt. Dat betekent monitoren. Hoe wordt de toolkit opgepakt? Welke regio’s zijn bezig. Zo’n aanpak hebben we destijds ook gehanteerd rond HKZ. In 2013 moeten we weten hoe het staat met de certificering.

Op RAV-niveau is daarbij de vraag of alles op orde is, of patiëntveiligheid geborgd is in de processen in de organisatie. Als sector is het belangrijk dat je de gemaakte bestuurlijke afspraken waar kunt maken. Daaraan hebben we ons tenslotte gecommitteerd.

Veel andere zorginstellingen zijn al langer bezig dan wij. Nu hebben we de kans om langszij te komen en die moeten we natuurlijk wel pakken. Dan sta je er als sector goed op. Bovendien gaat patiëntveiligheid meegenomen worden in de update van Verantwoorde Zorg en is het van belang rond de vergunning- verlening. Daarin wordt gerefereerd aan het hebben van een veiligheidsmanagementsysteem.

Kortom, de veiligheid van de patiënten moet een ambulanceorganisatie in de genen zitten”, aldus Piet Huizinga.