Protocollen in internationaal perspectief


Jan de Nooij (MMA): “Ik vind dat we in Nederland vaak de neiging hebben tot navelstaren. Dat is niet terecht. Nederland is een filiaal, ook als het gaat om protocollen. Als je het in internationaal verband bekijkt doen we het niet slecht, maar er is elders al van alles bedacht waar we veel te weinig gebruik van maken.


Als je de term ‘ambulance guidelines’ intikt op Google
krijg je 16 miljoen hits


Iedereen is het er wel over eens dat heel belangrijk is dat richtlijnen evidence based zijn. Maar dat is lastig voor onze sector omdat er nauwelijks onderzoek beschikbaar over is ambulancezorg. Dat betekent dat we het moeten hebben van deskundigen. Dit probleem speelt over de hele wereld en dus zijn er oplossingen voor verzonnen. Wat daaruit blijkt is onder meer dat het essentieel is de bronnen van informatie scherp te verbinden met de feitelijke adviezen. Maar ook maken de beperkte onderzoeksmogelijkheden helder dat het nodig is een kwaliteitssysteem in te bouwen in de protocolontwikkeling. Het simpele ‘plan-do-check-act’ is ook hierbij van toepassing.
 
We moeten benutten wat er al is;
beter goed gejat,
dan slecht bedacht

 
Jan de Nooij geeft aan dat met name de Engelse protocollen interessant zijn. Chirurgen werkzaam in de spoedzorg spelen daarbij een belangrijke rol. Het Australische systeem kent een landelijk instituut dat iedere paramedic jaarlijks van een update van de protocollen voorziet. Volgens Jan de Nooij hebben de Ieren het het best voor elkaar (www.phecit.ie). Alle protocollen, maar ook de achterliggende informatie, zijn  via het web te benaderen. In Ierland wordt gewerkt met vier niveaus van uitvoering; elk niveau kent eigen protocollen. Waarschijnlijk heeft Nederland over 10 jaar een dergelijk systeem. Het centrale uitgangspunt is dat richtlijnen essentieel zijn maar dat ze de klinische inschatting ter plekke nooit kunnen vervangen. Dat betekent dus dat er ruimte moet zijn voor de professionals. Tenslotte merkt Jan de Nooij op dat ook de Franstalige protocollen bestudering waard zijn.
 

Onze protocollen zijn te vinden op www.ambulancezorg.nl;
heel handzaam voor bijvoorbeeld overleg achteraf
met een medisch specialist

 

  • Een richtlijn geeft aan wat er gedaan kan worden (aanwijzing)
  • Een protocol laat stap voor zien dat het moet (dwingend)