Geslaagde startconferentie LPA


Maandag 5 maart waren zo’n 100 mensen afgereisd naar Amersfoort om een bijdrage te leveren aan de discussie over de protocollen van de sector. Dagvoorzitter Kees in ’t Veld (huisarts in Brielle, betrokken bij de implementatie van de NHG-standaarden en de opzet van de NTS) spreekt over een nieuwe generatie protocollen die er over zo’n anderhalf jaar moeten zijn. Volgens hem beschikt de sector al lang over goede protocollen, maar is het tijd voor een nieuwe stap. De protocollencommissie wil uit deze bijeenkomst de meningen optekenen die er binnen de sector zijn.
 

Landelijke ontwikkelingen richtlijnen GZ & protocollen in internationaal perspectief
Jannes van Everdingen is dermatoloog en al lang betrokken bij het thema kwaliteit via het CBO en nu als secretaris van de Regieraad. Hij schetst de landelijke ontwikkelingen rond richtlijnen in de gezondheidszorg. Jan de Nooij presenteert zijn blik op protocollen in internationaal perspectief. Uitgebreide informatie over deze onderwerpen leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Protocol: kookboek of ondersteuning aan professionals?
Ronald de Vos (MMA en lid van de protocollencommissie) verzorgt een inleiding op de thema´s van de workshops. Hij geeft aan dat het belangrijk is de vraag te stellen of we in de ambulancezorg met een protocol nu ´een kookboek´ maken of ondersteuning bieden aan professionals.

Verhouding protocol AZ en protocol SEH
Ook stipt hij de discussie aan over de verhouding tussen het protocol voor ambulancezorg en dat voor SEH. Volgens hem moeten die niet gelijk zijn maar op elkaar aansluiten. De uitgangspunten zijn hetzelfde maar de uitwerking niet. Voor de sector is ook de vraag relevant of we toe gaan werken naar protocollen voor verschillende niveaus van functioneren (denk onder andere aan de zorgambulance).

Drie workshops: opzet, vorm en inhoud LPA
De deelnemers kunnen drie workshops volgen. De eerste gaat over de opzet van het LPA. De tweede over de vorm van het LPA en de derde over de inhoud van het LPA. Aan het eind van de middag constateert de dagvoorzitter dat er veel besproken is en intensief ideeën zijn uitgewisseld. Meer informatie over het vervolgtraject volgt over enkele weken. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over de drie workshops.

Presentatie uitgave Landelijke Kindermedicatie Ambulancezorg (LKA)
Aan het eind van de dag reikt Jelleke Koops (projectleider) een boekje over kindermedicatie uit aan Margreet Hoogeveen van Ambulancezorg Nederland. Het is tot stand gekomen met betrokkenheid van de NVMMA, de KNMP, de NVZA en V&VN Ambulancezorg. Aanleiding daarvoor was het feit dat er in sommige regio’s een boekje was en in andere niet. Bovendien was er ook op inhoud, vanuit farmacologisch perspectief, het één en ander te verbeteren. Alle RAV-en ontvangen het boekje in de tweede helft van maart via Ambulancezorg Nederland dat het initiatief van harte ondersteunt. Het LKA zal op de website van Ambulancezorg Nederland worden gepubliceerd.