De nieuwe Hygiënerichtlijnen voor ambulancediensten 2012


De nieuwe 'Hygiënerichtlijnen voor ambulancediensten 2012' vervangt de 'Richtlijn Infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector 2009'


Leidraad voor hygiënisch werken in de ambulancezorg
De 'Hygiënerichtlijnen voor de Ambulancediensten 2012' is bedoeld als leidraad voor het hygiënisch werken in de ambulancezorg en is opgesteld als herziening van de richtlijn ambulancezorg van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). De richtlijn is geschreven voor alle medewerkers in de ambulancezorg.

 
Aansluiting bij standaard concept LCHV
Bij het schrijven van de richtlijn is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het standaard concept voor alle richtlijnen die onder de verantwoordelijkheid Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV) tot stand zijn gekomen, zoals “Hygiënerichtlijnen voor verpleegtehuizen en woonzorgcentra” en “Hygiënerichtlijnen voor GGD’en”.

Verwijzingen naar specifieke informatie
Aansluiting bij andere richtlijnen en het digitale tijdperk geeft ook de mogelijkheid dat geregeld verwijzingen plaatsvinden naar plekken waar specifieke informatie beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld de  themasite “Zwangerschap en infectieziekten” en de “Landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B van het CIb”.

Een voorbeeld van een consequentie vanuit de nieuwe richtlijn
Alle medewerkers werkzaam op een ambulance zijn gevaccineerd tegen hepatitis B. De serostatus is gecontroleerd en vastgelegd in het personeelsdossier. Als de vaccinatie heeft geleid tot onvoldoende bescherming of de betrokkene hepatitis B drager blijkt te zijn, wordt via de bedrijfsarts contact opgenomen met de landelijke Commissie Preventie Iatrogene Hepatitis B. De
ambulancemedewerker behoort tot de risicovormende gezondheidsmedewerkers(lit). Zie de landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B van het CIb. Daarin staat vervolgens dat “Als onderzoek conform paragraaf 4.8 afwezigheid van HBV-infectie uitwijst, mag een non-responder risicohandelingen verrichten, mits hij of zij elk kwartaal getest wordt op HBsAg, waarbij het testresultaat negatief moet zijn.

Tip
Tip voor ambulancediensten: agendeer de richtlijn en ga na waar aanpassingen binnen het bedrijf moeten worden gerealiseerd.