Start campagne Portogewoon


Op 15 februari jl. is de campagne Portogewoon van start gegaan. 115 mensen waren bij de bijeenkomst in de Julianakazerne in Den Haag. De korte films die te zien zijn op www.portogewoon.nl, de website die in de campagne centraal staat, werden getoond. Alle kolommen waren vertegenwoordigd -met name door hun eigen projectleiders- evenals het Veiligheidsberaad en het ministerie van V en J. De campagne is de eerste aanzet voor structureel oefenen en opleiden van portogebruik bij alle OOV-diensten.
 

 
Basiskennis over werking communicatienetwerk vergroten
Dagvoorzitter Anouschka Laheij opende de bijeenkomst met de vraag wie van de aanwezigen een porto bij zich droeg én aan had staan. “Wist u dat u daarmee het netwerk belast?”, vroeg zij. Waarop een van de bezoekers eerlijk reageerde met: “Ik had geen flauw idee.” De campagne Portogewoon is onder meer gemaakt om de basiskennis over de werking van communicatienetwerk te vergroten. Ook komen essentiële vaardigheden aan bod, zoals etherdiscipline, schakelen, omgaan met een wachtrij en een noodoproep plaatsen.
 
Verbetering van het bereik
Leo Nieuwenhuizen, programmamanager Veiligheid, Informatie en Technologie van het ministerie van V en J, vertelde over wat aan verbetering van het bereik wordt gedaan. Ook al wordt de gegarandeerde dekking al ruim gehaald, er blijven ‘blind spots’. In de komende twee jaar worden er nog ruim vijftig masten bijgeplaatst.
 
Informatieve campagne is een aanzet
In een panelgesprek benadrukten de vertegenwoordigers van de vier kolommen dat de informatieve campagne een aanzet is. Roger Weimar -projectleider verbetering C2000 van Ambulancezorg Nederland- gaf aan dat berichten over de porto niet altijd zuiver operationeel zijn. Hij benadrukte ook het belang van de samenwerking met politie, brandweer en marechaussee: “We gebruiken samen één netwerk, dus we moeten wel samenwerken”.

Ontwikkelde materialen
In het kader van de campagne zijn allerlei materialen ontwikkeld. De films, de website en het informatie- en presentatiemateriaal zijn op allerlei manieren toepasbaar in briefings, regulier werkoverleg en workshops. Op www.portogewoon.nl zijn ze te bekijken en te downloaden.