Psychosociale nazorg geüniformeerden


Kenniscentrum Impact, nationaal kenniscentrum schokkende gebeurtenissen, calamiteiten en rampen, heeft onderzoek gedaan naar de behoefte en aangeboden psychosociale ondersteuning aan geüniformeerden, actief en postactief. Door het raadplegen van beschikbare informatie en interviews met verschillende lagen van de betrokken doelgroep is een duidelijk beeld ontstaan. Ook de ambulancesector is hierbij aan bod gekomen en in beeld gebracht. Daarnaast is in opdracht van Stichting de Basis nader onderzoek gedaan naar de ondersteuning van postactieve medewerkers.
 

Veel belangstelling voor ondersteuning aan (oud) geuniformeerden
De ondersteuning  aan (oud) geüniformeerden mag de laatste jaren rekenen op veel belangstelling en vooruitgang. Dit is nog wel versnipperd georganiseerd en wisselend van kwaliteit. Dit wordt ook geconstateerd over het functioneren van het BOT binnen de ambulancesector. Defensie is de enige organisatie die structureel ook beleid maakt en professionele ondersteuning biedt aan postactieve medewerkers. Met de uitrol van het landelijke programma versterking professionele weerbaarheid is ook de politie druk doende om, met de Nationale politie in het vizier, een hoogwaardige psychosociale ondersteuning op te zetten. 

Aandacht van media
Beide onderzoeken hebben aandacht gekregen van de media, onder andere door een artikel in de Trouw en een interview op Radio 1.

Richtlijn 'opvang voor geüniformeerden bij traumatische gebeurtenissen'
De onderzoeken zijn gebaseerde op de de richtlijn ‘Opvang voor geüniformeerden bij traumatische gebeurtenissen’ waarin ook AZN heeft geparticipeerd.

 
AZN themabijeenkomst 22 maart a.s.
Het onderwerp komt aan de orde tijdens een AZN-themabijeenkomst voor het middenmanagement op 22 maart as.

Downloads
Contactpersoon
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van der Meulen, programmamanager, emailadres p.vandermeulen@ambulancezorg.nl