Ambulancezorg implementeert de BAG


Per februari 2012 is de landelijke XY-server van AZN gevuld met data van de BAG (Basisadministraties voor Adressen en Gebouwen).


Gebruik van de BAG is wettelijk verplicht. RAV-en die voor navigatie van hun voertuigen zijn aangesloten op de XY-server maken vanaf februari automatisch gebruik van het nieuwe databestand. Aan de implementatie is een uitgebreid voorbereidings- en testtraject voorafgegaan, in goede afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.