Project samenwerking ambulancezorg en huisartsenpost


Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) zijn samen een project gestart. Doel van het project is het in kaart brengen en verbeteren van de samenwerking tussen de ambulancezorg en de huisartsenposten.


Aanleiding is de VWS-discussienota 'Goed op Tijd'. Daarin roept de Minister op tot overleg en samenwerking. Het project heeft een brede insteek, meerdere thema’s worden vanuit het samenwerkingsperspectief nader belicht:

• Visie en draagvlak
• Telefonisch contact en triage
• Logistiek en rijden
• Zorgprocedures
• Verantwoordelijkheden en juridische aspecten
• Financiering
• Informatie-uitwisseling & ICT

Deskresearch en enquete
Het project ging van start met deskresearch en een enquête, die onder de leden van VHN en AZN is verspreid. Zowel vanuit de RAV-en als vanuit de huisartsenposten is een respons van 100% gerealiseerd. De resultaten van de enquêtes worden nu geanalyseerd.

Invitational Conference 21 maart
De analyse van de enquête is één van de onderwerpen voor een Invitational Conference met een groep deskundigen en
stakeholders. Deze Invitational Conference vindt plaats op 21 maart a.s. Hans Simons, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid en voorzitter van AZN, is die dag voorzitter.

Onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten komen ook aan bod in een informatiebijeenkomst voor het veld. Deze bijeenkomst vindt in april plaats. De eindresultaten van het project worden vervat in een handboek.