Verbetertraject C2000 actueel


Educatieve campagne ‘Portogewoon’
Op 15 februari 2012 wordt de multidisciplinair ontwikkelde educatieve campagne ’Portogewoon’ gelanceerd. De campagne is bedoeld als opmaat naar de implementatie van verbeteringen op het terrein van  techniek en beheer en vooral het opleiden en oefenen van alle eindgebruikers. Naast uitleg over de werking van het communicatienetwerk geeft de campagne in heldere taal antwoord op een viertal kernvragen voor beter portofoongebruik. Ambulancezorg Nederland heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze campagne. Binnenkort ontvangen alle RAV-en campagnemateriaal inclusief een brief met meer informatie. Bezoek vanaf 15 februari www.portogewoon.nl

Pilot e-learning ‘TetraSim’
Voor het opleiden en trainen van eindgebruikers C2000 zijn verschillende e-learning modules beschikbaar. Binnen de politiekolom loopt momenteel een pilot met een zogenaamde ‘class-room training’ van de firma TetraSim, waarbij meerdere gebruikers onder leiding van een instructeur diverse oefeningen in portofoongebruik doorlopen. Vanuit de multidisciplinaire werkgroep ‘Opleiden en Oefenen C2000’, waarin ook de Academie voor Ambulancezorg participeert, is aan Ambulancezorg Nederland en de KMAR gevraagd om deel te nemen aan een tweede pilot die in februari start.  Deze pilot omvat een andere module, een zogenaamde ‘web-based training’, waarbij de cursisten vanaf elke PC kunnen inloggen in de trainingsomgeving. Namens Ambulancezorg Nederland nemen UMCG Ambulancezorg en RAV Haaglanden deel.  Er wordt hard aan gewerkt om eind 2012 definitieve opleidingsproducten te kunnen aanbieden.

Verbeterplan C2000 Ambulancezorg Nederland
Uit de tussenevaluatie (eind 2011) van het C2000 verbetertraject bleek al dat de meeste RAV-en actief bezig zijn de verbetervoorstellen in hun eigen regio te implementeren. In het landelijke overleg van de C2000 experts ambulancezorg en ook in de werkgroep ‘Verbindingsschema’s C2000’ zijn enkele aanvullingen op de notitie ‘C2000 en spoedeisende medische hulpverlening’ besproken. Deze worden op dit moment verder uitgewerkt en beschreven.  Naar verwachting kan ambulancezorg de verbeteringen in het tweede kwartaal van 2012 landelijk implementeren. In de zomer van 2012 volgt opnieuw een evaluatie.

Voor meer informatie over het C2000 Verbetertraject van Ambulancezorg Nederland kan men contact opnemen met projectleider Roger Weimar: 06 1020 85 75 of r.weimar@ambulancezorg.nl