Landelijke handreiking geneeskundige advisering bij evenementen


GHOR Nederland heeft in overleg met Ambulancezorg Nederland, GGD Nederland, het Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid en het Nederlandse Rode Kruis een nieuwe handreiking opgesteld voor de geneeskundige advisering bij evenementen. Het gaat dan zowel om het verkleinen van de kans op calamiteiten als om de opvang van de extra zorgvraag.


Organisatoren van evenementen moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente kan vervolgens een advies vragen aan politie, brandweer en GHOR over de veiligheid van het evenement en de voorwaarden waaronder het evenement kan plaatsvinden. De GHOR doet dat namens en samen met de betrokken zorgverleners. Daarbij wordt onder andere gelet op hygiëne (GGD), zorgvraag op de evenementlocatie (eerstehulpverlening) en gevolgen voor de reguliere zorg in de regio (bijvoorbeeld calamiteitenroutes). Goede communicatie met de meldkamers en ambulancediensten is daarvoor dus ook van groot belang.

De nieuwe handreiking wordt begin februari verspreid, maar kan ook al gedownload worden van de website van GHOR Nederland (www.ghor.nl/4739). AZN leden ontvangen tevens een papieren exemplaar.