Procedures


In de bijlagen staan de procedures en werkwijze beschreven hoe protocollen worden ontwikkeld, beheerd en vastgesteld.
Deze procedure is door het bestuur van Ambulanczorg Nederland vastgesteld.