Toolkit: combinatie van instrumenten en oplossingen


“Bij patiëntveiligheid gaat het om het voorkomen van schade aan de patiënt door niet-professioneel handelen of tekortkomingen in het systeem. Fouten maken is menselijk. Belangrijk is dat iedereen zich bewust is van de risico’s.
In de ambulancezorg moeten beslissingen vaak in ‘a split second’ genomen worden. Bovendien zijn er in de keten van spoedeisende zorg veel verschillende schakels. Door deze gegevens nemen de risico’s toe. Dat is de reden waarom vanuit het ministerie een Programma Patiëntveiligheid in de ambulancezorg werd toegejuicht.”


Hierop voortbordurend memoreert Wouter van de Sande dat de ambulancesector haar voordeel heeft gedaan met de ervaringen uit eerdere programma’s. Opvallend was volgens hem het  enthousiasme en tempo waarmee vanuit de vereniging, door mensen van het bureau en uit de praktijk, is gewerkt. Het realiseren van een toolkit met praktische handreikingen in anderhalf jaar is erg snel en dus een felicitatie waard.
 

"De kracht van de toolkit zit in de combinatie van instrumenten en concrete oplossingen. De professionals zijn zelf aan de slag gegaan met het bestuderen van  concrete risicosituaties en patiëntencategorieën. Het materiaal is dus bottum up gegenereerd". Ook een enorme plus is het feit dat de instrumenten uit de toolkit gericht zijn op continue verbeteren. Een goed voorbeeld daarvan is het proces rond veilig incidenten melden (inventariseren, analyseren, oplossen en weer opnieuw beginnen).

De toolkit is een eerste stap. Nu komt het belangrijkste: daadwerkelijk implementeren. Daar komt het echt op aan!

Op dit vlak ligt ook een taak voor alle enthousiaste medewerkers die tot nu toe bijgedragen hebben. Zij moeten hun collega’s en leidinggevenden geïnteresseerd krijgen en houden. En wat verder is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij andere programma’s om de overdrachtsmomenten in kaart te krijgen. Die koppeling is belangrijk”, aldus Wouter van de Sande.