Vandaag staat de uitreiking van de toolkit centraal


Hans Simons, voorzitter van Ambulancezorg Nederland, opent de bijeenkomst en heet de ongeveer 45 aanwezigen van harte welkom. 
"Vandaag, 7 december, staat de aanbieding van de Toolkit Patientveiligheid centraal. Thema’s als deze zijn in de afgelopen jaren binnen onze sector nadrukkelijk op de agenda gekomen. Dat gebeurde in aansluiting op een periode waarin de focus vooral lag op planning, sturing financiering. Ook in het politieke en maatschappelijk debat zie je een dergelijke verschuiving. De kwaliteit van de zorg die geleverd wordt staat in de belangstelling. In de komende jaren zullen we daarover als sector dus ook helder(der) moeten zijn in termen van outcome.

Met een zekere trots stel ik vast dat er in de afgelopen jaren al een enorme kwaliteitsslag is gemaakt. Ambulancezorg staat op stevige, eenzame hoogte. Men heeft geld over voor de acute zorg. Toch moet verdere explicitering van de kwaliteit die we leveren, zoals gezegd, onze aandacht krijgen en naar buiten toe worden gebracht. Een bijeenkomst als deze laat zien dat we dat als sector ook willen. Het feit dat je werkt op niveau is geen reden om achterover te leunen. Iedere dag is onze performance te verbeteren.”

Hans Simons laat weten dat na hem Piet Huizinga, als voorzitter van de Projectgroep Patiëntveiligheid het woord gaat voeren. Daarna licht Wouter van de Sande het perspectief van het ministerie toe. En tenslotte spreekt Evert van Ankum, namens de Inspectie.

Aan het eind van de bijeenkomst overhandigt Piet Huizinga, mede namens Albert van Eldik (V&VN) en Ricks Meppelder (NVMMA), de Toolkit Patiëntveiligheid aan vertegenwoordigers van VWS, IGZ en Ambulancezorg Nederland. Hij benadrukt dat het aspect cultuur heel belangrijk is in verband met patiëntveiligheid. Iedere directeur zal zich volgens hem moeten afvragen wat op dit punt past in zijn organisatie. De film, een onderdeel van de toolkit, kan helpen om het één en ander bespreekbaar te maken.