Aan de slag met de toolkit patientveiligheid


Piet Huizinga, voorzitter projectgroep Patientveiligheid: “Ik ben blij te zien dat er mensen met verschillende achtergronden aanwezig zijn, maar verheug me vooral over de aanwezigheid van de collega-directeuren.

Bij de start van het programma in april 2010 was dat anders. Nu heeft het thema blijkbaar de aandacht en dat is denk ik vooral te denken aan de praktijkmensen in de zaal. En aan de inspanningen vanuit het bureau van Ambulancezorg Nederland, die geresulteerd hebben in de toolkit waarmee alle RAV-en nu op weg kunnen.

Veiligheid is al jaren een issue in de wat hardere sectoren. Shell hanteerde jaren de slogan ‘Hier werk je veilig of je werkt hier niet’. Een topman van dit bedrijf adviseerde ooit minister Hoogervorst en onder andere daaruit zijn meerdere veiligheidsprogramma’s in de zorg voortgekomen. Ambulancezorg is de eerste en tweede lijn gevolgd.”

Pijlers programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg


De instrumentele pijler heeft invulling gekregen in regionale pilots. In deze pilots zijn voor de zes basiselementen van het veiligheidsmanagementsysteem tools ontwikkeld:

- beleid en strategie
- veilig incidenten melden
- prospectieve risico-analyse
- patiëntenparticipatie
- cultuur
- continu verbeterenDe inhoudelijke pijler wordt geconcretiseerd in nauwe samenspraak met professionals; zes patiëntencategorieën zijn hierbij in beeld:

- patiënt met hartfalen
- kinderen
- psychiatrische patiënt
- kwetsbare oudere
- multitrauma patiënt
- GHOR.


Van, voor en door de sector
Bij het Programma Patiëntveiligheid zijn zo’n 20 regio’s betrokken. Sinds de aftrap is er veel gebeurd. Het opsporen van risico’s, het analyseren daarvan en het bedenken van oplossingen stond daarbij centraal. In juni van dit jaar zijn de bestuurlijke afspraken ondertekend.

“Nu is een eerste concreet moment daar: de uitreiking van de toolkit. Fase twee is de implementatie. Bij elk product dat is ontwikkeld zijn steeds twee regio’s betrokken geweest. Daarmee is input vanuit de praktijk gerealiseerd. De toolkit is geen keurslijf van formats. Het bevat een instrumentarium waar goed over na is gedacht en dat bedoeld is als inspiratie en/of concrete handvatten voor u. Ik roep u van harte op er uw voordeel mee te doen!

Film in het kader van cultuur(verandering)
Voor het tot stand komen de film ‘Patiëntveiligheid…méér dan beter opletten’ is Harry Molendijk van  het Centrum Patientveiligheid Isala in Zwolle belangrijk geweest. Voor het medium is gekozen om een dialoog op gang te brengen. Dat betekent niet dat het thema vrijblijvend is; de bestuurlijk afspraken zijn er niet voor niets. De sector streeft ernaar alle ambulanceorganisaties eind 2013 gecertificeerd te laten zijn op dit gebied”, aldus Piet Huizinga.