Nationale meldweek incidenten patientveiligheid


Van maandag 14 tot en met zondag 20 november 2011 wordt –voor de tweede keer- de nationale meldweek patiëntveiligheid eerste lijn georganiseerd. In deze meldweek kunnen alle eerstelijnsberoepsbeoefenaars voorkomende incidenten in de zorg melden via een anoniem digitaal meldsysteem. De ambulancesector neemt dit jaar voor het eerst deel.

De meldweek is bedoeld om beroepsbeoefenaren in de eerste lijn bewuster te laten omgaan met aspecten van patiëntveiligheid en om te leren van voorgekomen incidenten. Het melden in een landelijke meldweek heeft als voordeel dat ook anderen van de gemelde incidenten kunnen leren. Daardoor kunnen ze in de toekomst misschien voorkomen worden.

Het meldsysteem dat gebruikt gaat worden, is geschikt voor deze meldweek. Het is een volledig anoniem digitaal systeem, zodat de privacy van de melder maximaal is gewaarborgd. Het doen van een melding kost ongeveer 5-10 minuten. De zorgverlener ontvangt na de melding een weergave van het beschreven incident dat eventueel uitgeprint kan worden voor eigen gebruik (of voor een interne VIM-commissie).

Waarom een incident melden in de meldweek?
De meldweek is een ideaal moment om als professionals eens stil te staan bij patiëntveiligheid. Welke incidenten komen in de praktijk voor? Tegen welke barrières lopen ze aan? Natuurlijk is het verbeteren van patiëntveiligheid iets dat voortdurend aandacht vraagt; maar een meldweek kan toegevoegde waarde hebben. Iemand kan ook aangeven dat hij of zij geen incident heeft meegemaakt in deze week. 

Hoe incidenten melden?
Tijdens de meldweek kunt u incidenten melden via www.meldweek2011.nl.

Meer informatie
De bijgevoegde documenten (flyer en algemene informatie) bevatten nog meer informatie over de meldweek 2011.