Posters brengen risico’s en oplossingen in beeld


 

Frans Louwers, beleidsmedewerker RAV Gelderland Zuid: “Het in kaart brengen van de risico’s rond patiëntveiligheid voor multitrauma-patiënten betekent het systematisch nalopen van de processen
binnen de ambulancezorg.

Dus hebben we die met de expertgroep in kaart gebracht en gezamenlijk besproken. Vervolgens is vastgesteld waar de problemen zitten en wat de oorzaken daarvan zijn. Die hebben we als risico’s gedefinieerd en de ernst en de frequentie ervan benoemd. Tenslotte kom je dan tot het omschrijven van oplossingsrichtingen.

We denken dat we het zo goed en gedegen aanpakken. Er zitten in elke fase van het zorgproces risico’s. Bij de melding, bij aankomst en behandeling en bij vervoer en overdracht. Voor een centralist is bijvoorbeeld het wachten op een eerste situatierapport risicovol. Hoe langer hij of zij niet weet hoe de situatie ter plaatse eruit ziet is het lastig in te schatten of bijvoorbeeld opschaling nodig is.

Als het gaat om oplossingen kijken we naar verbetermogelijkheden rond de communicatie. Kan het sneller en beter?

Bij aankomst en behandeling, de fase waarin de directe zorg voor de patiënt op gang komt, blijkt de veiligheid van patiënt en ambulancezorgverlener altijd een belangrijk punt. Bij vervoer en overdracht speelt dat we patiënten willen afleveren bij een ziekenhuis waar adequate opvang is. Dat gaat wel eens mis bijvoorbeeld als er bij de SEH van een klein ziekenhuis in de avonduren of ’s nachts onvoldoende specialisten aanwezig zijn. Een goed geoutilleerd ziekenhuis is altijd belangrijk, maar zeker bij multitrauma-patiënten.

Wij werken nu al met posters waarop de belangrijkste risico’s en oplossingen voor de verschillende patiëntencategorieën opgetekend staan. Ze hangen binnen onze eigen dienst en in een aantal ziekenhuizen. De korte teksten roepen vragen op en dat is de bedoeling. We willen dat mensen stil staan bij patiëntveiligheid, er over praten. Op termijn worden de posters op landelijk niveau uitgegeven, als onderdeel van de toolkit. Dan kan iedere RAV er z’n voordeel mee doen.”