Uitreiking herziene HKZ-schema Ambulancezorg


Laurie Ickenroth, bestuurder Stichting HKZ, reikte tijdens de conferentie het eerste exemplaar van het herziene HKZ-schema voor de Ambulancezorg uit aan Hans Simons.
 

“Met dit schema stelt de ambulancezorg voor de vijfde keer sinds 1997 haar normen bij. De sector is de absolute koploper van de 35 branches waar we als HKZ voor werken. Jullie hebben de reputatie van een branche die zeer serieus werk maakt van kwaliteit. Dat betekent dus ook dat goed gekeken wordt wanneer schema aan vernieuwing toe is. Aanleidingen voor deze herziening waren: signalen uit het veld (men wilde graag minder details en meer aandacht voor prestatie-indicatoren), de vernieuwing van het HKZ-model en het feit dat een schema drie jaar geldig is. In het herziene schema is verder -in een aparte module- expliciet ruimte gemaakt voor patiëntveiligheid. Hiermee kan een RAV zich laten certificeren voor cliënt-/patiëntveiligheid. Het nieuwe HKZ-schema is te bestellen via http://www.hkz.nl/.

De frequente waarmee de normen worden geijkt zegt iets over het tempo van de ontwikkelingen in een branche maar ook over het feit dat men het lef heeft piketpalen te slaan!