Naar de top...


Hans Simons introduceert Melvin Redeker, coach en professionele bergbeklimmer. “Het is altijd goed te leren van anderen. Dat doen we te weinig. Expertise uit andere werelden helpt om ideeën op te doen, zeker als ook daar strikte naleving van veiligheidsvoorschriften een zaak is van leven of dood”.

 


Het verhaal van Melvin Redeker gaat over de beklimming van de moeilijkste berg van de Himalaya. Wat daarbij nodig was heeft parallellen met patiëntveiligheid in de ambulancezorg:

 • Op basis van je ervaringen krijg je risico’s echt in beeld; die brengen een gevoel van urgentie
 • Kijk vooral naar jezelf en niet -in de eerste plaats- naar de omstandigheden
 • Bereid je goed voor; dat kan van levensbelang zijn
 • Borg je eigen veiligheid
 • Stel de juiste vragen om ergens zicht op te krijgen; zo voorkom je blinde vlekken en tunnelvisie
 • Ga oefenen en trainen met nieuwe materialen
 • Probeer de omstandigheden waarin je terecht komt, in trainingssituaties zo realistisch mogelijk na te bootsen 
 • Kijk scherp naar de onderlinge communicatie
 • Maak afspraken over wie wat doet
 • Overdracht is een risico
 • Als je moe bent maak je makkelijker fouten
 • Dienstbaar leiderschap maakt het mensen mogelijk in een veilige omgeving elk hun eigen rol te vervullen
 • Spreek elkaar aan op (mogelijke) fouten
 • Complimenteer elkaar, benoem wat goed gaat
 • Geen discussies tijdens de uitvoering van het werk; dan moet iedereen de juiste, afgesproken handelingen verrichten
 • Veel van het handelen is geprotocolleerd; toch moet je ook flexibel kunnen zijn als de omstandigheden daarom vragen
 • Ga ervan uit dat er risico’s zijn; als je denkt dat je situaties ten allen tijde de baas bent gaat het juist fout.


Try not to become a man of success but a man of value - Albert Einstein