Presentatie regionale pilots en expertgroepen


Tijdens de pauze van de conferentie konden de aanwezigen via posterpresentaties informatie krijgen over de activiteiten van de verschillende pilots en expertgroepen. Projectleiders van de pilots en professionals uit de expertgroepen waren aanwezig om een toelichting te geven.

 

In de regionale pilots staan de zes basiselementen van het veiligheidsmanagementsysteem centraal: beleid en strategie, veilig incidenten melden, prospectieve risico-analyse, patiëntenparticipatie en continu verbeteren. De expertgroepen zijn georganiseerd rond zes patiëntencategorieën: patiënt met hartfalen, kinderen, psychiatrische patiënt, kwetsbare oudere, multitrauma patiënt, GHOR.