De patient als bondgenoot


Waarom is het belangrijk de patiënt te betrekken bij patiëntveiligheid? Die vraag stelt Alice Hamersma, senior beleidsmedewerker van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), centraal. Een eerste antwoord is: omdat het moet. Patiëntenparticipatie is een onderwerp dat terugkomt in de bestuurlijke afspraken die zijn ondertekend. Bovendien komt is het thema opgenomen in het nieuwe HKZ-schema voor de Ambulancezorg.


 

Daarnaast willen en kunnen patiënten een toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld door (bijna)  incidenten te signaleren. De NPCF hield eind 2010 een meldactie patiëntveiligheid. Er kwamen bijna 3000 meldingen binnen. Twee op de drie melders bleek iets meegemaakt te hebben dat (bijna) mis ging. De patiënt kan niet alleen signaleren maar is ook in staat informatie te geven, eigen kennis in te brengen of aan te geven als zij/hij iets niet begrijpt. 85% van de incidenten was te voorkomen geweest als er beter geluisterd was en de patiënt serieus was genomen. De patiënt is dus in feite een extra veiligheidsbarrière.


Zonder patiënt geen veiligheid…

In de ziekenhuizen is al enige tijd ervaring opgedaan met zogenaamde patiëntveiligheidskaarten. Het idee daarvoor is overgenomen uit de luchtvaart. Meerdere sectoren en beroepsgroepen in de zorg waren er enthousiast over en om die reden is, met subsidie van het ministerie van VWS, www.mijnzorgveilig.nl  gelanceerd. Daar zijn voorbeelden in te zien maar kan ook een eigen, op de organisatie toegesneden kaart gemaakt worden. Binnen het patiëntveiligheidsprogramma ambulancezorg werkt de NPCF samen met Ambulancezorg Nederland en twee pilotregio’s aan de ontwikkeling van een patiëntveiligheidskaart voor de ambulancezorg.